ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 69) 28 ก.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 48) 15 ก.ย. 65
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาและครูวิชาสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 132) 14 ก.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 114) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 103) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 100) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2565 (อ่าน 94) 11 ส.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 (อ่าน 82) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 523) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมรอดโพธิ์ทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 475) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 464) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมรอดโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 467) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 459) 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 479) 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียน (อ่าน 545) 25 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 551) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ (อ่าน 521) 23 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมคาราเต้โด (อ่าน 524) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน (อ่าน 534) 19 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2678) 12 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2489) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2475) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมส์คาราเต้โด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2478) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 2475) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนน (อ่าน 2532) 10 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2539) 09 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 2535) 09 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมคาราเต้โด (อ่าน 2528) 09 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ (อ่าน 2530) 09 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน (อ่าน 2533) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (อ่าน 2523) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2513) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2512) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมคาราเต้โด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2507) 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 2513) 09 มี.ค. 65
การจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2509) 09 มี.ค. 65
โครงการปรับปรุงโรงยิมเซปักตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2530) 09 มี.ค. 65
โครงการปรับปรุงโรงยิมคาราเต้โด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2519) 09 มี.ค. 65
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 2508) 09 มี.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3385) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3753) 02 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์มวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3420) 23 ก.พ. 65
ประกาศเลื่อนคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3764) 11 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3842) 09 ก.พ. 65
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2565 (อ่าน 3446) 01 ก.พ. 65
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3693) 20 ม.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 3515) 06 ม.ค. 65
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3480) 06 ม.ค. 65
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3705) 05 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (เเข่งขัน) (อ่าน 3494) 17 ธ.ค. 64