ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 26) 27 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ (อ่าน 48) 20 มี.ค. 63
ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา/TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อ่าน 50) 16 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริการสําหรับโรงเรียนก (อ่าน 49) 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1099) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห (อ่าน 127) 27 ก.พ. 63
TOR เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริการสําหรับโรงเรียนก (อ่าน 73) 26 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริการสําหรับโรงเรียนก (อ่าน 72) 26 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 46) 25 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคปฎิบัติ เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีกา (อ่าน 1248) 19 ก.พ. 63
เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 109) 13 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 521) 12 ก.พ. 63
รายงานงบเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 94) 12 ก.พ. 63
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 111) 24 ม.ค. 63
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2562 (อ่าน 115) 21 ม.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 128) 20 ม.ค. 63
รายงานงบเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 77) 16 ม.ค. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (พฤศจิกายน) (อ่าน 167) 12 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2062) 06 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 194) 20 พ.ย. 62
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (อ่าน 166) 15 พ.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 172) 04 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จ (อ่าน 198) 04 พ.ย. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (อ่าน 172) 31 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดจ้าง (อ่าน 144) 30 ต.ค. 62
การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 201) 29 ต.ค. 62
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ (อ่าน 238) 28 ก.ย. 62
รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี (อ่าน 255) 28 ก.ย. 62
สัญญารับทุนการศึกษา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อ่าน 1133) 08 มี.ค. 62
ผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (การรับเพิ่มเ (อ่าน 717) 08 มี.ค. 62
ผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 754) 08 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา2562(ตามแผนการรับเพิ่มเติม) (อ่าน 604) 21 ก.พ. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา2562 (อ่าน 599) 21 ก.พ. 62
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 996) 21 ม.ค. 62
ใบสมัคร รับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1720) 11 ม.ค. 62
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4873) 18 ธ.ค. 60
ส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมชิงชัยกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (อ่าน 1014) 04 ส.ค. 60
30/3/60 เอกสารเพิ่มเติมครับ สัญญารับทุน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 939) 30 มี.ค. 60
ประกาศ ประชุมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ณ ร.ร.กีฬาอุบลฯ (อ่าน 889) 22 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1255) 15 มี.ค. 60