บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 59
บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 59โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี