สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตรามหาวิทยาลัย
        เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆพระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมาย สามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” ตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษร “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์สีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)

ตรามหาวิทยาลัยประจำโรงเรียนกีฬา
        เหมือนกับตรามหาวิทยาลัย แต่ส่วนล่างของตราเป็นชื่อโรงเรียนกีฬา “ภาษาไทย” หรือ “ภาษาอังกฤษ” สีน้ำเงิน

ความหมายของตรา
        ๑. พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
        ๒. สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
        ๓. วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
        ๔. พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
        ๕. ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเหมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี ๒ ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง
        ๖. เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคลควรให้ทั้ง ๓ อย่างพร้อมกัน
               (ก) เขียว หมายถึง พลศึกษา
               (ข) ขาว หมายถึง จริยศึกษา
               (ค) เหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
        ๗. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
        ๘. ๒๕๖๒ หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


สีประจำโรงเรียน 

สีประจำโรงเรียนมี 2 สี ได้แก่


         สีน้ำเงิน  หมายถึง ความสงบ มั่นคง ศรัทธา มีระเบียบ ความจริง สุขุม น่าเชื่อถือ
                                              จงรักภักดี เป็นเอกภาพ อนุรักษ์นิยม และ แรงบันดาลใจ

          สีแดง     หมายถึง  
ความคล่องแคล่วว่องไว กระตือรือร้น มีพลัง
                                               มีชีวิตชีวา มีภาวะผู้นำ และมีความ กล้าหาญ


ธงประจำโรงเรียน


                                                   
มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน แถบบนสีน้ำเงิน แถบล่างสีแดง มีตราของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ตรงกึ่งกลาง มีสัดส่วน ๒ : ๓ ส่วน ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ราชพฤกษ์ : เป็นต้นไม้ประจำชาติ มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ มีชื่อเรียกต่างกัน เช่น  ลมแล้ง คูน อ้อดิบ ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญ ๆ เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก ทำคฑาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพล ในช่วงฤดูร้อนจะออกดอกสะพรั่ง ช่อดอกมีรูปทรงสวยงาม สีเหลืองอร่าม เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ