คณะผู้บริหาร

นายวรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.รัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

สิบเอกบทชาย พ้นยาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา
เบอร์โทร : 084-6368835

นายธีระพงษ์ ธาระพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร : 0963157811

นายชัยนาท จันทร์กัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0867196957