เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ช น้ำเงินแดง

เนื้อเพลง
        น้ำเงินแดงงามเด่นเป็นสง่า 
เพลิดเพลินตางามเด่นเป็นสุขสันต์
ขอเชิญร่วมภาคภูมิในสถาบัน
ร่วมสร้างสรรค์ชาวกีฬาอุบล (ซ้ำ 2 รอบ)
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB