ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
29/4/61 รับรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
29 เมษายน 2561 รับรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการและบริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมทราบตามลำดับขั้น คณาจารย์และนักเรียนเข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,01:29   อ่าน 219 ครั้ง