ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
21/3/61 งานสภากาแฟ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
21 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. งานสภากาแฟ เป็นงานรวมหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบกัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยในงานนี้มีเจ้าภาพร่วม 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ,หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,01:10   อ่าน 229 ครั้ง