ภาพกิจกรรม
25-27/1/2566 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ แผนกหลักสูตรและการสอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่25-27มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,11:36   อ่าน 106 ครั้ง