ภาพกิจกรรม
8/11/2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นายวรเชษฐ์ หมัดอะดั้มผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมและนันทนาการฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ สวนสาธารณะหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,10:30   อ่าน 41 ครั้ง