ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
...คมกริช***พบประชาชน**ตอนนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย***
โพสโดย
เสธ.คมกริช
**หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎรในปี 2475 มีนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยคือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา มีนามเดิมว่านายก้อน หุตะสิงห์การศึกษาขั้นสูงสุดคือเนติบัณฑิตอังกฤษ แต่สมัยแรกเริ่มไม่เรียกว่านายกร้ฐมนตรี เรียกว่าประธานคณะกรรมการราษฎรจากนั้นก็ถูกพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองร่วมกันยึดอำนาจ จนในที่สุดได้เป็นที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และถึงแก่อสัญกรรมในปี 2491 ถือเป็นนักประสานระบอบเก่าและระบอบใหม่เข้าด้วยกัน**********************
โพสโดย : เสธ.คมกริช
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2556,07:43 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000