ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
สั่งงาน ม.3/1 ส่งในคาบ วันนี้
โพสโดย
ครู วิเชียร
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อาหารประเภทสำรับ

1.  อาหารสำรับ หมายถึงอะไร

2.  อาหารประเภทสำรับมีความสำคัญกับคนไทยอย่างไร

3.  อาหารประเภทแกงจืดมีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ

4.  วิธีการประกอบอาหารจากวังหลวงเผยแพร่สู่สังคมภายนอกอย่างไรใบงานที่ 2.1 เรื่อง อาหารมื้อสุขภาพ

1.  การกำหนดรายการอาหารมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร

2.  ฤดูกาลของอาหารมีผลต่อการกำหนดรายการอาหารอย่างไร

3.  หากจัดรายการอาหารประเภทแกงมัสมั่นหรือแกงกะหรี่ ควรจัดอะไรให้รับประทานคู่กันจึงจะเหมาะสม

4.  อาหารมื้อเช้า ควรเลือกรับประทานอย่างไรจึงจะเหมาะสม

5.  สำรับอาหารไทยแบบครบชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง


                                             ป.ล.   ส่งในคาบเท่านั้น
โพสโดย : ครู วิเชียร
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2556,09:08 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
ครู วิเชียร
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง งานช่างในบ้าน

1.  ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานช่างในบ้านได้ดี จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

2.  การปฏิบัติงานช่างในบ้านมีประโยชน์อย่างไร

3.  การทำงานช่างควรคำนึงถึงสิ่งใด

4.  การทำงานช่างจะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไร

5.  นักเรียนคิดว่า การมีพื้นฐานงานช่างสาขาใดสาขาหนึ่งจะช่วยให้เราเรียนรู้งานช่างสาขาอื่นได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร

โพสโดย : ครู วิเชียร
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2556,09:25 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000