ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้อสอบก่อนเรียน โลก ดวงดาว อวกาศ ชั้น ม. 6 ลองทำส่งมาให้ครูทางเวบบอร์ด 1-48 ตอบทางเวบบอร์ด
โพสโดย
ครูก้อง
แนวข้อสอบโลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ช่วงชั้นที่  4
 

คำสั่ง   :   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 
  1. ดาวเคราะห์ใดต่อไปนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอื่น
1.    ดาวพฤหัสบดี                                                                   2.    ดาวศุกร์
3.    ดาวเสาร์                                                                            4.    ดาวเนปจูน
  1. ดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไร
1.    เหล็ก                                                                                  2.    ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.    หิน                                                                                     4.    แอมโมเนีย
  1. ตามวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ในช่วงท้ายที่สุดจะเป็นอะไร
1.    ดาวแคระดำ                                                                      2.    ดาวแคระขาว
3.    หลุมดำ                                                                              4.    ดาวนิวตรอน
  1. ตามหลักการจัดอันดับความสว่างของดาว  ดาวในข้อใดมีความสว่างมากที่สุด
1.    ดาว  A  มีอันดับความสว่าง  6                                     2.    ดาว  B  มีอันดับความสว่าง  1
3.    ดาว  C  มีอันดับความสว่าง  0                                     4.    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
  1. คำว่า  1  ปีแสง  หมายถึงอะไร
1.    ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี                         2.    ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก
3.    เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก                  4.    หน่วยของเวลาแบบหนึ่ง
  1. สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ทุกดวงเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายเป็นตามข้อใด
1.    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น                                                  2.    การระเบิดซูเปอร์โนวา
3.    การกลายสภาพเป็นดาวนิวตรอน                                 4.    มวลสลายไปหมด
  1. ดาวฤกษ์ในข้อใด  ที่มีอุณหภูมิของผิวดาวต่ำที่สุด
1.    มีแสงสีน้ำเงิน                                                                  2.    มีแสงสีแดง
3.    มีแสงสีเหลือง                                                                  4.    มีแสงสีส้ม
  1. ดาวศุกร์เมื่อสว่างน้อยที่สุดมีความสว่าง  -3.5  ดาวซีรีอุสมีอันดับความสว่าง  -1.5  ดาวศุกร์มีความสว่างมากกว่าดาวซีรีอุสกี่เท่า
1.    2.5                                                                                      2.    3.0
3.    6.25                                                                                    4.    15.6
  1. ในคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใส  เราสามารถมองเห็นแกแลกซีทางช้างเผือกซึ่งพาดผ่านเป็นแถบยาวขนาดความกว้าง  15  องศา  ถ้าต้องการประมาณเวลาที่แสงจากดาวที่ขอบข้างหนึ่งของทางช้างเผือกไปถึงอีกข้างหนึ่ง  ต้องใช้ข้อมูลจากข้อใดต่อไปนี้
1.    ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น                  2.    ความสว่างของดาวที่ขอบ
3.    อัตราการหมุนของแกแลกซี                                          4.    ดัชนีหักเหของแสงในอวกาศ
10.  ความพรุนของหินที่เกิดขึ้นภายหลังภูเขาไฟระเบิดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
1.    รูปร่างและความสูงของภูเขาไฟ                                  2.    ตำแหน่งของรอยแยกบนพื้น
3.    อัตราการเย็นตัวของลาวา                                               4.    องค์ประกอบทางเคมีของแมกมา
11.  เทือกเขาหิมาลัย  เกิดจาปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด
1.    การเกิดแผ่นดินไหว                                                        2.    การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก
3.    การชนกันของแผ่นเปลือกโลก                                    4.    การระเบิดของภูเขาไฟ
12.  หินชั้นหนึ่งมีการสะสมตัวเป็นชั้นๆ  ของหินทราย  หินกรวดมน  หินปูน  และหินดินดาน  ดังรูป 
       หินชนิดใดมีอายุมากที่สุด

 
 
  

1.    หินทราย
2.    หินกรวดมน
3.    หินปูน
4.    หินดินดาน
 
 
13.  ประเทศไทยจะได้รับผลจากแผ่นดินไหว  อันเนื่องมาจากการกระทบกันของแผ่นธรณีภาคคู่ใดมากที่สุด
1.    แผ่นยูเรเซียกับแผ่นแปซิฟิก
2.    แผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดีย
3.    แผ่นแปซิฟิกกับแผ่นนาสกา
4.    แผ่นแอนตาร์กติกากับแผ่นออสเตรเลีย – อินเดีย
14.  ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
1.    คลื่นสึนามิ                                                                        2.    โลกหมุน
3.    น้ำขึ้น – น้ำลง                                                                 4.    การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
15.  ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในหินชนิดใด
1.    หินแปร                                                                             2.    หินอัคนี
3.    หินชีสต์                                                                             4.    หินตะกอน
16.  ชั้น  “ฐานธรณีภาค”  อยู่ตรงส่วนใดของโครงสร้างโลก
1.    ชั้นเปลือกโลก                                                                  2.    รอยต่อชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก
3.    ชั้นเนื้อโลก                                                                       4.    รอยต่อชั้นเนื้อโลกกับชั้นแก่นโลก
17.  พื้นที่ในข้อใดที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า  “วงแหวนแห่งไฟ”
1.    แนวรอยต่อภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย                        2.    บริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
3.    บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด                      4.    บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์ในทวีปยุโรป
18.  มาตราที่ใช้บอกความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวคือข้อใด
1.    ริกเตอร์                                                                              2.    เมอร์คัลลี
3.    โมห์                                                                                   4.    เวนส์เวอร์ด
19.  บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคลื่อนตัวของขอบแผ่นธรณีภาค
       ในลักษณะใดที่สำคัญ
1.    เคลื่อนตัวหนีห่างออกจากกัน                                       2.    เคลื่อนตัวเข้าหากัน
3.    เคลื่อนตัวมุดลงไปใต้อีกแผ่น                                        4.    เคลื่อนตัวเฉือนกัน
20.  การเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ส่วนใดของโครงสร้างโลก
1.    ฐานธรณีภาค                                                                    2.    ธรณีภาค
3.    แก่นโลก                                                                            4.    ชั้นของโครงสร้างโลกที่มีหินหลอมละลาย
21.  การหาอายุสัมบูรณ์ของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ทางธรณีวิทยาใช้วิธีการใด
1.    วิธีการหาอายุทางกัมมันตรังสี
2.    ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ
3.    ตรวจสอบจากลำดับชั้นหินและความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางธรณีวิทยา
4.    วิธีการทางรังสีเอกซ์
22.  ทดลองหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินชนิดหนึ่งแล้วจะเกิดฟองขึ้น  แสดงว่าเป็นหินชนิดใด
1.    หินทราย                                                                            2.    หินดินดาน
3.    หินปูน                                                                               4.    หินแกรนิต
23.  ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบในหินชนิดใด
1.    หินทราย                                                                            2.    หินปูน
3.    หินบะซอลต์                                                                     4.    หินดินดาน
24.  ปรากฏการณ์ใดที่สนับสนุน  “ทฤษฎีบิกแบง”
1.    การชนกันของดาวหางกับดาวเคราะห์                       2.    การขยายตัวของเอกภพ
3.    การเกิดลมสุริยะ                                                              4.    การยุบตัวของดาวฤกษ์
25.  หลังเกิดบิกแบงปริมาณอนุภาคกับปริมาณปฏิอนุภาคควรเป็นตามข้อใด  จึงเกิดกาแล็กซีและดาวต่าง ๆ   
        ขึ้นดังที่เป็นอยู่
1.    มีปริมาณเท่ากัน                                                               2.    อนุภาคมีปริมาณมากกว่า
3.    ปฏิอนุภาคมีปริมาณมากกว่า                                         4.    เป็นไปได้ทุกข้อ
26.  ในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ช่วงเวลาในข้อใดเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุด
1.    ดาวยักษ์แดง                                                                     2.    ดาวแคระขาว
3.    ดาวแคระดำ                                                                      4.    เนบิวลา
27.  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์
1.    ฟิวชัน                                                                                2.    ฟิชชัน
3.    ซูเปอร์โนวา                                                                      4.    ออโรรา
28.  ดาวฤกษ์ชนิดใดในข้อต่อไปนี้มีอุณหภูมิผิวสูงที่สุด
1.    ดาวที่มีสีแดง                                                                    2.    ดาวที่มีสีเหลือง
3.    ดาวที่มีสีน้ำเงิน                                                                4.    ดาวที่มีสีขาว
29.  ในระบบสุริยะ  แถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ในบริเวณใด
1.    อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอก
2.    อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในกับเขตของดาวหาง
3.    อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับเขตของดาวหาง
4.    อยู่แถบนอกสุดของระบบสุริยะ
30.  ข้อใดไม่ได้เกิดจากพายุสุริยะ
1.    การเกิดแสงเหนือแสงใต้                                               2.    วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมเสียหาย
3.    การเกิดฝนดาวตก                                                            4.    การติดต่อสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นขัดข้อง
31.  ทำไมกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลสามารถเห็นดาวต่างๆ  ได้ชัดเจนกว่ากล้องอื่นๆ  บนโลกทั้งหมด
1.    เลนส์มีขนาดโตมากกว่า                                                2.    เลนส์มีคุณภาพดีมากกว่า
3.    มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทันสมัยกว่า                      4.    อากาศหุ่มหุ้มโลกไม่รบกวน
32.  เชื้อเพลิงในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการส่งยานอวกาศมากที่สุด
1.    ออกซิเจนเหลว                                                                2.    เบนซินเกรดสูง
3.    ไนโตรเจนเหลวและออกซิเจน                                    4.    ไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว
33.  ข้อใดไม่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า  “วงแหวนแห่งไฟ  (ring  of  fire)”
1.    บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด                      2.    บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์และภูเขาหิมาลัย
3.    ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด                                                     4.    บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโก
34.  หินของภูเขาใดต่อไปนี้ไม่ใช่หินภูเขาไฟ
1.    ภูเขาอังคาร  จังหวัดบุรีรัมย์                                          2.    ดอยผาคอกหินฟู  จังหวัดลำปาง
3.    ภูเขาพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์                                        4.    ภูชี้ฟ้า  จังหวัดเชียงราย
35.  ตามทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค  (plate  tectonics)  ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในทวีป  “กอนด์วานา”
1.    ทวีปแอฟริกา                                                                    2.    ทวีปอินเดีย
3.    ทวีปแอฟริกาเหนือ                                                         4.    ทวีปออสเตรเลีย
36.  การเกิดสึนามิเมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2547  เกิดจากการชนของแผ่นทวีปใด
1.    ออสเตรเลีย – อินเดีย  กับ  แผ่นยูเรเซีย                     2.    แผ่นอินโดนีเซีย  กับ  แผ่นแปซิฟิก
3.    แผ่นยูเรเซีย  กับ  แผ่นแปซิฟิก                                    4.    แผ่นอินโดนีเซีย  กับ  แผ่นฟิลิปปินส์
37.  นักธรณีวิทยาใช้วิธีใดในการหาอายุหินตะกอน
1.    โดยใช้วิธีกัมมันตะรังสีหาอายุของหิน                      
2.    โดยการค้นหาซากดึกดำบรรพ์  เช่น  ไทโลโบต์
3.    ใช้กัมมันตภาพรังสี  C – 14  หาอายุซากดึกดำบรรพ์
4.    ใช้ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหิน
38.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มเพิ่มจำนวนแฟมิลีอย่างรวดเร็วในยุคใด
1.    เทอร์เชียรี                                                                          2.    พรีแคมเบรียน
3.    ไซลูเรียน                                                                           4.    คาร์บอนนิฟอรัส
39.  การพบหลักฐานในข้อใดที่แสดงว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟในบางพื้นที่
1.    หินบะซอล์                                                                       2.    หินแกรนิต
3.    รอยแตกเลื่อนของชั้นหิน                                              4.    น้ำพุร้อน
40.  ธรณีภาคมีความหมายตรงตามข้อใด
1.    ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก                        2.    ชั้นเนื้อโลกส่วนล่างกับชั้นแก่นโลก
3.    ชั้นในเนื้อโลกทั้งหมดกับชั้นเปลือกโลก                   4.    ชั้นเปลือกโลกเพียงอย่างเดียว
41.  ดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่างกัน  4  จะมีความสว่างต่างกันประมาณกี่เท่า
1.    100   เท่า                                                                           2.    80   เท่า
3.    60   เท่า                                                                             4.    40   เท่า
42.  ชนิดของสเปกตรัมในข้อใดที่แสดงว่าเป็นดาวฤกษ์สีขาว  และอุณหภูมิของดาวที่  10,000 – 8,000  เคลวิน
1.    M                                                                                        2.    G        
3.    A                                                                                         4.    O
43.  ดวงอาทิตย์ได้พลังงานจากปฏิกิริยาหรือปรากฏการณ์ข้อใด
1.    การรวมตัวของนิวเครียว  H  เป็น  He                        2.    การแตกตัวของนิวเคลียสใหญ่
3.    การเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง                                              4.    การระเบิดอย่างต่อเนื่อง
44.  ข้อใดคือจุดจบของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆ
1.    เนบิวลา                                                                             2.    หลุมดำ
3.    ดาวแคระดำ                                                                      4.    ดาวยักษ์แดง
45.  ข้อใดที่เกิดจากลมสุริยะ
1.    การเกิดแสงออโรราแถบขั้วโลกเหนือและใต้            2.    วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้
3.    การติดต่อสื่อสารโดยเส้นใยนำแสงขัดข้อง                4.    เข็มทิศเบนไปมา
46.  ดาว  A  มีค่าอันดับความสว่าง  2  ในขณะที่ดาว  B  มีค่าอันดับความสว่าง  4  ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1.    ดาว  A  มีความสว่างมากกว่าดาว  B   2  เท่า           2.    ดาว  B  มีความสว่างมากกว่าดาว  A   2  เท่า
3.    ดาว  A  มีความสว่างมากกว่าดาว  B   6.3  เท่า       4.    ดาว  B  มีความสว่างมากกว่าดาว  A  6.3  เท่า
47.  ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมด
1.    ดาวเสาร์                   ดาวพฤหัสบดี          ดาวศุกร์        
2.    ดาวพฤหัสบดี           ดาวอังคาร                 ดาวยูเรนัส    
3.    ดาวเสาร์                    ดาวยูเรนัส                 ดาวศุกร์
4.    ดาวเนปจูน                ดาวเสาร์                    ดาวยูเรนัส
48.  ข้อใดเป็นสมบัติของ  “ดาวเคราะห์ยักษ์”  ของดวงอาทิตย์
1.    มีความหนาแน่นสูงมาก
2.    ประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่
3.    มีแสงสว่างในตัวเอง
4.    ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่
โพสโดย : ครูก้อง
IP : 101.51.27.25
โพสเมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2556,09:27 น.
ความเห็นที่ 15
โพสโดย
nitny baba
1 ตอบ 2
2 ตอบ 2 
3 ตอบ
 2
4 ตอบ
 4
5 ตอบ
 1   
6 ตอบ
 1    
7 ตอบ
 2
8 ตอบ
 3   
9 ตอบ 1

10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
 น.ส. นิตติญา บุสวะ ม.6/2 เลขที่ 8
โพสโดย : nitny baba
IP : 171.5.136.160
โพสเมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2556,12:15 น.
ความเห็นที่ 14
โพสโดย
wasan
1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4

นายวสันต์ มุ่งอ้อมกลาง เลขที่ 2 
โพสโดย : wasan
IP : 110.164.202.229
โพสเมื่อวันที่ : 09 มิ.ย. 2556,02:59 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
bew323
นายชัยมงคล  หาระพันธ์  เลขที่14   ม.6/2

1 ตอบ 1

2 ตอบ 3
3 ตอบ 3
4 ตอบ 1
5 ตอบ4
6 ตอบ 4
7 ตอบ  2
8 ตอบ 4
9 ตอบ  4
10 ตอบ 3
11 ตอบ 3 
12 ตอบ 4
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ 3
17 ตอบ3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 2
20 ตอบ 3
21 ตอบ  1
22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ 2
26 ตอบ1
27 ตอบ1
28 ตอบ 1
29 ตอบ1
30 ตอบ4
 31 ตอบ 2
32 ตอบ 1
33ตอบ2
34 ตอบ2
35 ตอบ 4
36 ตอบ 1
38 ตอบ2
39 ตอบ 4
40 ตอบ 3
41 ตอบ 1
42 ตอบ 3
43 ตอบ 2
44 ตอบ 2
45 ตอบ 4
46 ตอบ 3 
47 ตอบ 4
48ตอบ 3
โพสโดย : bew323
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 05 มิ.ย. 2556,10:48 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
แต๊กกี้
น.ส เหมือนฝัน หงษ์คำจันทร์ ม.6/2 เลขที่ 7 1.    ดาวศุกร์ 2.     ไฮโดรเจนและฮีเลียม 3.    ดาวแคระขาว 4.    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2 5.  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี    6.    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น       7.     มีแสงสีแดง 8.    6.25     9. ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น  10 ตอบ 4 11 ตอบ 3 12 ตอบ 4 13 ตอบ 2 14 ตอบ 4 15 ตอบ 4 16 ตอบ3 17 ตอบ 3 18 ตอบ 1 19 ตอบ 1 20 ตอบ 2 21 ตอบ 1  22 ตอบ 3 23 ตอบ 1 24 ตอบ 2 25 ตอบ2 26 ตอบ 1 27 ตอบ 1  28 ตอบ 1 29ตอบ 3 30 ตอบ 4 31 ตอบ 2 32 ตอบ 2 33 ตอบ 3 33 ตอบ 3 34 ตอบ 1 35 ตอบ 3  36 ตอบ 4 37 ตอบ 2 38 ตอบ 3  39 ตอบ 1 40 ตอบ 4 41 ตอบ 4  42 ตอบ1 43 ตอบ 1 44 ตอบ 3 45 ตอบ 2  46 ตอบ 3 47 ตอบ2 48 ตอบ 4
โพสโดย : แต๊กกี้
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,20:52 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
เปา
นาย  วสินธ์   วิเศษแก้ว   ม.6/1   เลขที่16
 
1 ตอบ 2
2 ตอบ 3
3 ตอบ 3
4 ตอบ 1
5 ตอบ4
6 ตอบ 4
7 ตอบ  2
8 ตอบ 4
9 ตอบ  4
10 ตอบ 3
11 ตอบ 3 
12 ตอบ 4
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ 3
17 ตอบ3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 2
20 ตอบ 3
21 ตอบ  1
22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ 2
26 ตอบ1
27 ตอบ1
28 ตอบ 1
29 ตอบ1
30 ตอบ4
 31 ตอบ 2
32 ตอบ 1
33ตอบ2
34 ตอบ2
35 ตอบ 4
36 ตอบ 1
38 ตอบ2
39 ตอบ 4
40 ตอบ 3
41 ตอบ 1
42 ตอบ 3
43 ตอบ 2
44 ตอบ 2
45 ตอบ 4
46 ตอบ 3 
47 ตอบ 4
48ตอบ 4
โพสโดย : เปา
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:32 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
Kita
นาย ธนพล ยอดหอ ม.6/1เลขที่ 24
 
1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
โพสโดย : Kita
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:23 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
binly
นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทิง
ม.6/1 เลขที่ 26

1.ตอบ 2
2.ตอบ 2
3.ตอบ 2
4.ตอบ 4
5.ตอบ 1
6.ตอบ 1
7.ตอบ 2
8.ตอบ 3
9.ตอบ 1
10.ตอบ 4
11. 3
12. 3
13.4
14. 2
15. 4
16. 4
17. 3
18.3
19.1
20.1
21.2
22.1
23.3
24.1
25.2
26.1
27.1
28.1
29.3
30.4
31.2
32.2
33.3
34.1
35.3
36.4
37.2
38.3
39.1
40.4
41.4
42.1
43.1
44.3
45.2
46.3
47.2
48.4


โพสโดย : binly
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:22 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
Nui chaisawat
ชื่อ นาย ชัยสวัสดิ์ ใจอุ่น  เลขที่ 1

1.ตอบ 2
2.ตอบ 2
3.ตอบ 2
4.ตอบ 4
5.ตอบ 1
6.ตอบ 1
7.ตอบ 2
8.ตอบ 3
9.ตอบ 1
10.ตอบ 4
11.ตอบ 3
12.ตอบ 4
13.ตอบ 2
14.ตอบ 4
15.ตอบ 4
16.ตอบ 3
17.ตอบ 3
18.ตอบ 1
19.ตอบ 1
20.ตอบ 2
21.ตอบ 1
22.ตอบ 3
23.ตอบ 1
24.ตอบ 2
25.ตอบ 2
26.ตอบ 1
27.ตอบ 1
28.ตอบ 1
29.ตอบ 3
30.ตอบ 4
31.ตอบ 2
32.ตอบ 2
33.ตอบ 3
34.ตอบ 3
35.ตอบ 1
36.ตอบ 3
37.ตอบ 4
38.ตอบ 2
39.ตอบ 3
40.ตอบ 4
41.ตอบ 4
42.ตอบ 1
43.ตอบ 1
44.ตอบ 3
45.ตอบ 2
46.ตอบ 3
47.ตอบ 2
48.ตอบ 4
โพสโดย : Nui chaisawat
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:19 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
janena
นางสาว จารุวรรณ จันทบาล เลขที่12 ม.6/1

1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
โพสโดย : janena
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:06 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
แอน
เยาวลักษณ์ งวงช้าง เลขที่19 ม.6/1
1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
โพสโดย : แอน
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,14:05 น.
ความเห็นที่ 5
นายสวรินทร์  เรืองคำ  เลขที่ 8  ม. 6/1

1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,13:49 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
bankbank
นาย พรชัย สีลารัตน์ เลขที่ 29 ชั้น ม.6/1
1.
  ดาวศุกร์
2.
  ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
   ดาวแคระขาว
4.
   ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
   ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
   ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
   มีแสงสีแดง
8.
   6.25    
9.  
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1 
28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
โพสโดย : bankbank
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,13:46 น.
ความเห็นที่ 3
1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2556,13:03 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
aum (nichkhun)
โพส เมื่อกี้ น.ส . พัชรพร ชินพรม เลขที่ 17 ม.6/1  นะคะ
โพสโดย : aum (nichkhun)
IP : 183.89.70.118
โพสเมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2556,16:23 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
aum (nichkhun)
1.    ดาวศุกร์
2.
     ไฮโดรเจนและฮีเลียม
3.
    ดาวแคระขาว
4.
    ดาว  D  มีอันดับความสว่าง  -2
5.
  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง  1  ปี   
6.
    ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น      
7.
     มีแสงสีแดง
8.
    6.25    
9. 
ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวที่ขอบนั้น 
10 ตอบ 4
11 ตอบ 3
12 ตอบ 4
13 ตอบ 2
14 ตอบ 4
15 ตอบ 4
16 ตอบ3
17 ตอบ 3
18 ตอบ 1
19 ตอบ 1
20 ตอบ 2
21 ตอบ 1
 22 ตอบ 3
23 ตอบ 1
24 ตอบ 2
25 ตอบ2
26 ตอบ 1
27 ตอบ 1
 28 ตอบ 1
29ตอบ 3
30 ตอบ 4
31 ตอบ 2
32 ตอบ 2
33 ตอบ 3
33 ตอบ 3
34 ตอบ 1
35 ตอบ 3
 36 ตอบ 4
37 ตอบ 2
38 ตอบ 3
 39 ตอบ 1
40 ตอบ 4
41 ตอบ 4 
42 ตอบ1
43 ตอบ 1
44 ตอบ 3
45 ตอบ 2
 46 ตอบ 3
47 ตอบ2
48 ตอบ 4
โพสโดย : aum (nichkhun)
IP : 183.89.70.118
โพสเมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2556,16:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000