ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบบทดสอบ O-net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6
โพสโดย
ครูแพ๊ก
แบบทดสอบ O-net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6
 
 1. ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์  http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=3349
 2. คลิกที่   กดที่นี่เพื่อเริ่มทำข้อสอบ
 3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อให้ถูกต้อง
 4. เมื่อทำข้อสอบถึงข้อสุดท้ายคลิกที่   ส่งคำตอบ
 5. ปรากฎหน้าแสดง รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน
 6. ให้นักเรียน Save หน้าจอที่แสดงรายละเอียดข้อมูลคะแนนดังกล่าว  มาโพสต์ตอบที่กระทู้นี้  เช่น
  วิชา
  : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
  รหัสข้อสอบ
  : TEMB602027
   
  ชื่อข้อสอบ
  : ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
   
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
   
  คุณทำคะแนนได้
   20 ข้อ
   
  คิดเป็นร้อยละ
  : 100
 7. วิธีการ Save หน้าจอที่เราต้องการ  มีวิธีดังต่อไปนี้
 • กดปุ่ม  PrntScr (PrintScreen)  ที่คียร์บอร์ด  1  ครั้ง ปุ่มนี้จะอยู่บริเวณกลุ่มของปุ่ม Insert 
 • เปิดโปรแกรม Paint  ขึ้นมา
 • กด Ctrl+V   พร้อมกัน  จะปรากฎภาพหน้าจอที่เรากดปุ่ม PrntScr ในขั้นตอนที่แล้ว
 • ตัดภาพให้เหลือส่วนที่ต้องการเท่านั้น
 • Save เป็นชื่อ  คะแนน O-net การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดที่  1  จะได้ ไฟล์ภาพที่ต้องการ
 • โพสตอบกระทู้  แล้วแทรกภาพที่ได้  ดังตัวอย่าง  
 • ระบุชื่อ  นามสกุล  ชั้น  เลขที่  ให้เรียบร้อย
 • หมดเขตส่งวันที่  31 พ.ย.55
โพสโดย : ครูแพ๊ก
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,09:39 น.
ความเห็นที่ 22
โพสโดย
มินนี่
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :นางสาว ขวัญภิรมย์  จัตุรโพธิ์ ม6/2 เลขที่ 16

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

โพสโดย : มินนี่
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 07 ธ.ค. 2555,10:35 น.
ความเห็นที่ 21
โพสโดย
ชวินา
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :นางสาว ชวินา ภูชมชวน ม6/2 เลขที่10

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

โพสโดย : ชวินา
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2555,13:55 น.
ความเห็นที่ 20นางสาว  ณัฎฐกันย์  ศรีดาคุณ  ชั้นม.6/1  เลขที่  21รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70

IP : 1.4.131.124
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2555,19:11 น.
ความเห็นที่ 19
โพสโดย
Tidarat Jzaa
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 
นางสาวธิดารัตน์   นนทการ  ม. 6/1  เลขที่ 5
โพสโดย : Tidarat Jzaa
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2555,09:35 น.
ความเห็นที่ 18
โพสโดย
Jenjira
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
นางสาวเจนจิรา  หินซุย  ม.6/1 เลขที่ 8
โพสโดย : Jenjira
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2555,09:26 น.
ความเห็นที่ 17
โพสโดย
หญิง

นางสาว นิตยา บัวโรย  เลขที่  11  ม.6/1รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

โพสโดย : หญิง
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2555,09:10 น.
ความเห็นที่ 16
โพสโดย
joboy
 
Log in | วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2555 | 9:42 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน : นาย อัศวิน  ชูเชิด  เลขที่ 13  ม.6/2
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 


นายอัศวิน  ชูเชิด  เลขที่13  ม.6/2
โพสโดย : joboy
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,10:13 น.
ความเห็นที่ 15
โพสโดย
samorn ไร้ สาระ
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

น.ส.สมร คุณุรัตน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3
โพสโดย : samorn ไร้ สาระ
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,10:02 น.
ความเห็นที่ 14
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :ทิณวัฒน์  หงษ์คำ ม.6/2 เลขที่ 16

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,09:48 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
joboy
 
Log in | วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2555 | 9:42 น.
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 


นายอัศวิน  ชูเชิด  เลขที่13  ม.6/2

โพสโดย : joboy
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,09:44 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
ทินรัตน์
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน : นาย ทินรัตน์ ล่ากระโทก 6/2 เลขที่ 18
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 


นาย ทินรัตน์ ล่ากระโทก 6/2 เลขที่ 18
โพสโดย : ทินรัตน์
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,09:31 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
ชมพู่
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
นางสาว  รัชนี  วามะเกต  ชั้นม.6/2  เลขที่19
โพสโดย : ชมพู่
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,09:26 น.
ความเห็นที่ 10
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
นางสาวพิจิตรา คุณธรรม ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2555,09:12 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
ตู่น้อย
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
                                                มะลิวัลย์  บุญตวง    ม.6/2   เลขที่7
โพสโดย : ตู่น้อย
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,21:42 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
Patchare
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
 
น.ส พัชรี ฉัตรสุรรณม.6/1 เลขที่9
 

โพสโดย : Patchare
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,11:15 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
siripon
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน : นางสาว อรนุช  ดีโม้ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16
 ศิริผล  ชัยสิทธิ์  ม 6/1 เลขที่  19
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 

โพสโดย : siripon
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:46 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
tang-somruedee
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :นางสาวสมฤดี ปรือปรัก ชั้นม6/1 เลขที่17

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 5 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 50

โพสโดย : tang-somruedee
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:41 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
แพร
วิทยา  มิ่งไชย  ม 6/1  เลขที่  23
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

โพสโดย : แพร
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:27 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
jomzaza
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน : นางสาว อรนุช  ดีโม้ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 7 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 70
 
 
โพสโดย : jomzaza
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:23 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
KingLy InDy
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน :นาย  ภานเดช  สีทา  เลขที่ 24  ม 6/1

 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100

โพสโดย : KingLy InDy
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:22 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
เนท
รายละเอียดข้อมูลคะแนนของนักเรียน : นาย ธนพล อูปแก้ว เลขที่ 22 ม.6/1
 
วิชา
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
รหัสข้อสอบ
: TEMB003349
 
ชื่อข้อสอบ
: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
 
ข้อสอบมีทั้งหมด
: 10 ข้อ
 
คุณทำคะแนนได้
: 10 ข้อ
 
คิดเป็นร้อยละ
: 100
 
 
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบนี้

โพสโดย : เนท
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:21 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
popor

นางสาวววรัตน์ แก้วคุณเมือง
โพสโดย : popor
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2555,10:10 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000