ผู้บริหาร

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กพร.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็น ชุดวอร์ม ประจำปีการศึกษา 2556
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง งานช่างในบ้าน ม.3/1
โพสโดย
ครู วิเชียร
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง งานช่างในบ้าน
คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถาม
 
1.  ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานช่างในบ้านได้ดี จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
2.  การปฏิบัติงานช่างในบ้านมีประโยชน์อย่างไร
3.  การทำงานช่างควรคำนึงถึงสิ่งใด
4.  การทำงานช่างจะต้องมีกระบวนการทำงานอย่างไร
5.  นักเรียนคิดว่า การมีพื้นฐานงานช่างสาขาใดสาขาหนึ่งจะช่วยให้เราเรียนรู้งานช่างสาขาอื่นได้ง่ายขึ้นหรือไม่ อย่างไร
โพสโดย : ครู วิเชียร
IP : 113.53.230.114
โพสเมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2555,09:40 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000